2021_Εκλογές Συλλόγου- Αίτηση Συμμετοχής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΚΛΟΓΩΝ  ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ-page-001

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΚΛΟΓΩΝ  ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ-page-002