Εποχιακή Γρίπη

8ο και 17ο Δημοτικά Σχολεία Ηλιούπολης                                    

Ηλιούπολη, 08/02/2019

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΟΧΙΚΗ ΓΡΙΠΗ

     Αγαπητοί γονείς,

     Με αφορμή ερωτήματα σχετικά με την εμφάνιση της εποχικής γρίπης και με βάση την με αρ. πρωτ. Φ.25/18448/Δ1/6-2-2019 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. σας αποστέλλουμε τις ακόλουθες οδηγίες με σκοπό την πρόληψη τη εξάπλωσής της.

1.Παιδιά που εμφανίζουν συμπτώματα γρίπης αναμένουν, σε χώρο όπου δε θα έρχονται σε επαφή με άλλα άτομα, μέχρι να τα παραλάβουν οι γονείς ή οι κηδεμόνες τους, οι οποίοι θα ειδοποιούνται αμέσως.

2. Συστήνεται επίσης:

  • Αποφυγή επαφής χεριών με τα μάτια, τη μύτη και το στόμα για τη μείωση του κινδύνου μόλυνσης.
  • Αποφυγή κοινής χρήσης των μολυβιών , των στυλό, των μαρκαδόρων και των άλλων προσωπικών αντικειμένων.
  • Σε βήχα ή φτάρνισμα, κάλυψη της μύτης και του στόματος με το μανίκι στο ύψος του αγκώνα ή με χαρτομάντιλο.
  • Το χρησιμοποιημένο χαρτομάντιλο πρέπει να απορρίπτεται αμέσως μετά τη χρήση στους κάδους απορριμμάτων. Απαγορεύεται τα παιδιά να πίνουν νερό απευθείας από τη βρύση με το στόμα.
  • Τακτικό πλύσιμο των χεριών των παιδιών με υγρό σαπούνι και νερό ή εναλλακτικά να χρησιμοποιείται αντισηπτικό αλκοολούχο διάλυμα ή χαρτομάντιλα με αλκοόλη.
  • Να ανοίγονται τα παράθυρα, ώστε να αερίζονται οι χώροι.

Με εκτίμηση

Οι Διευθυντές