Τακτική Ετήσια Γενική Συνέλευση

ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 8ου Δημοτικού Σχολείου Ηλιούπολης, καλεί όλα τα μέλη του (μέλη θεωρούνται άπαντες οι γονείς) στην Ετήσια Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου 2017 στις 19.00 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του σχολείου.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που θα συζητηθούν είναι:

α. Απολογισμός πεπραγμένων της θητείας του Δ.Σ.

β. Οικονομικός απολογισμός.

Σε περίπτωση μη απαρτίας (πρέπει να παρευρίσκονται γονείς, ταμειακώς ενήμεροι, που να εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/3 των μαθητών του σχολείου), η Συνέλευση θα διαλυθεί και θα συγκληθεί ξανά την επόμενη Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2017, την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο, με τα παρόντα μέλη χωρίς να ληφθεί πλέον υπ’ όψιν η απαρτία.

Η παρουσία όλων σας είναι απαραίτητη για την πληρέστερη και ποιοτικότερη λειτουργία του σχολείου μας.