Τοποθέτηση Πατώματος στην Σκηνή της Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων

ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
8ου & 17ου ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
Μεσσηνίας και Κεφαλληνίας, ΤΚ 16342, Ηλιούπολη, Αθήνα
Τηλ. επικοινωνίας: 2109919557 & 2109942630
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -------------
Ηλιούπολη 27/10/2017
 
Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,
Στις 21/10/2017 πραγματοποιήσαμε ακόμα ένα πολύ σημαντικό
έργο στο κτίριο του σχολείου μας, το οποίο είναι η τοποθέτηση ξύλινου
πατώματος στη σκηνή της αίθουσας πολλαπλών δραστηριοτήτων
του σχολείου μας, όπου λαμβάνουν χώρα όλες οι σημαντικές γιορτές και
εκδηλώσεις των τάξεων των παιδιών μας.
 
Συγκεκριμένα στις 19 & 20/10/2017 από μέλη των Συλλόγων έγιναν τα ακόλουθα:
- ξηλώθηκε και απομακρύνθηκε η παλιά τσόχα
- έγινε αποξήλωση, καθάρισμα κάτω από τη βάση της σκηνής (όπου
  υπήρχε πρόσβαση) και επανατοποθέτηση της βάσης
- πραγματοποιήθηκε έλεγχος της σταθερότητας του μεταλλικού σκελετού
  της βάσης και ενίσχυσή του με επιπλέον σιδηροδοκούς όπου χρειαζόταν.
  και στις 21/10/2017 έγινε η τοποθέτηση του laminate πατώματος από
  ειδικό συνεργείο.
 
Πρόκειται για ένα μόνιμο έργο το οποίο βελτιώνει:
- τις συνθήκες υγιεινής του χώρου διαβίωσης των παιδιών μας
  (καθάρισμα μετά από πολλά χρόνια κάτω από τη σκηνή, αντικατάσταση
  τσόχας με πάτωμα το οποίο καθαρίζεται και απολυμαίνεται ευκολότερα)
- την ασφάλεια των παιδιών μας (η τσόχα λόγω φθοράς χρειαζόταν
  συνεχώς επιδιόρθωση προκειμένου να μην σκοντάφτουν τα παιδιά)
- την αισθητική του χώρου όπου λαμβάνουν χώρα οι γιορτές και
  εκδηλώσεις των παιδιών μας.