Ενημέρωση δευτέρου τριμήνου και επίδοση βαθμολογίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί γονείς,

Σας κάνουμε γνωστό ότι την Πέμπτη, 17-03-2016 και ώρα 14:00, θα γίνει ενημέρωση για την πρόοδο των μαθητών κατά το Β΄Τρίμηνο του Σχολικού Έτους που διανύουμε και θα επιδοθούν οι Έλεγχοι Προόδου στους μαθητές των Γ', Δ', Ε' και ΣΤ' τάξεων.

Για τους μαθητές των Α' και Β' τάξεων η ενημέρωση θα είναι προσφορική. Επίσης θα γίνει ενημέρωση και από τους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων. Το Ολοήμερο Σχολείο θα λειτουργήσει κανονικά αυτή την ημέρα.