Αντικατάσταση Φωτισμού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ

 

Ύστερα από κοινές και συντονισμένες ενέργειες και των δύο συλλόγων γονέων των συστεγαζομένων σχολείων μας με παραστάσεις προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου μας θα αντικατασταθούν όλα τα φωτιστικά στοιχεία των αιθουσών. .Συνολικό ύψος δαπάνης 4.000 ευρώ που θα καλυφθεί εξ΄ολοκλήρου από τον Δήμο Ηλιούπολης.