Νέος μηχανισμός αυλαίας του θεάτρου

Την Τετάρτη 8 Απρ 2015 με μέριμνα του συλλόγου μας αντικαταστάθηκε ο χαλασμένος μηχανισμός ανοίγματος της αυλαίας του θεάτρου μας με καινούργιο

kourtina theatrou2