Κοινές Ενέργειες των Συλλόγων Γονέων του 8ου και 17ου

 

Υστερα από ενέργειες και των δύο ΔΣ των συλλόγων των σχολείων μας (8ου και 17ου) τοποθετήθηκαν καινούριες αντιολισθητικές ταινίες στα σκαλοπάτια της εισόδου του κτηρίου. Επίσης μετά από κοινές και συντονισμένες παραστάσεις μας πρός τον Δήμο Ηλιούπολης κατά την διάρκεια των σχολικών διακοπών, συνεργεία επισκεύασαν και μόνωσαν τις σκεπές δύο προκατασκευασμένων αιθουσών του κάτω προαυλείου.

7

Επίσης επισκευάσθηκε ρύγμάτωση σε υποστήλωμα και έγινε στεγανοποίηση του σκέπαστρου των αιθουσών του κάτω προαυλείου.

skepi

monosi2

Τέλος, έγιναν και επισκευές και τοποθέτηση κλειστών κουτιών (διανεμητών) χαρτιών υγείας μέσα σε κάθε τουαλέτα. 

kouti xarti wc