Βάψιμο ΣΤ'2

To Σάββατο 15 Νοε 2014 με μέριμνα του συλλόγου μας βάφτηκε η αίθουσα ΣΤ΄2 των παιδιών μας. 

st2 1 st2 2 
 st2 3 st2 4