Βάψιμο Ε2

Το Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2014 με μέριμνα του Συλλόγου μας βάφτηκε η αίθουσα και ο πίνακας της τάξης Ε2 των παιδιών μας.