Βάψιμο Πίνακας Δ1

Με μέριμνα του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου μας και με τη βοήθεια εθελοντή γονέα επισκευάσθηκε και βάφτηκε ο πίνακας της Δ1 τάξης του σχολείου μας, το Σάββατο 15 Μαρτίου 2014.

pinakas D1