Καινούριοι Πίνακες

Το Σάββατο, 1η Φεβρουαρίου 2014 (καλό μήνα!) από 13:00 έως 16:00 τοποθετήθηκαν με τη βοήθεια εθελοντών γονέων δύο καινούριοι πίνακες σε τάξεις του σχολείου μας (Ε2 και Α2). Δείτε τις παρακάτω φωτογραφίες.

Καλορίζικος και καλή πρόοδο!!

pinakes