Κανόνες Καθαριότητας στους Χώρους Υγιεινής

 << Ο Σύλλογος Γονέων του σχολείου μας τοποθέτησε πινακίδες με χαρούμενα σχέδια, στους χώρους υγιεινής, που υπενθυμίζουν στα παιδιά μας τους κανόνες καθαριότητας! >>

 WC tampelesWC1 WC2

WC3 WC4